logo

Znojmo podporuje zaměstnavatele

zamestnavatel

Ve Znojmě působí velké množství firem, které se prosadily nejen v rámci regionu ale i na globálním trhu, namátkou můžeme jmenovat např. PPO nebo Pegas, na které můžeme být právem pyšní. Užší spolupráci s úspěšnými chceme uchovat již existující pracovní místa navzdory ekonomické recesi. Dosáhnout toho chceme následovně:

  • Poradní sbor starosty – užší spolupráce s místními firmami a úřady, koordinace opatření a lobbování za zájmy regionu
  • Přeshraniční pohyb zboží a služeb ve spolupráci OHK Znojmo – semináře, zprostředkování kontaktů, poradenství a vzdělávání podnikatelů pro zajištění úspěchu na příhraničních trzích
  • Středoškolské technické obory na míru – Město chce vyjít vstříc poptávce místních podnikatelů ve výrobě a ve spolupráci se SOU Přimětická připravit nabídku technického oboru na míru místním zaměstnavatelům, Město bude pouze zprostředkovávat nabídku a poptávku mezi soukromými subjekty, nebude financovat parciální zájmy businessu
  • Snižování byrokracie – zrušením poplatku z ubytovací kapacity, chce město snížit administrativní zátěž podnikatelům v oblasti turismu

Partneři projektu:

znojmo2     ohklogo     logoSVSE     Logo RCHS-OETGW     logo znojseznam